Fotowoltaika dla firm

Rosnące ceny prądu elektrycznego powodują coraz większe wydatki, zwłaszcza jeśli chodzi o budżety firm i dużych przedsiębiorstw. Rozwój technologii pozwalającej na pozyskiwanie darmowej energii słonecznej i produkowanie dzięki niej prądu na potrzeby firmy, a także korzystne zmiany w prawie, które ułatwiają inwestycję w fotowoltaikę powodują, że jest to rozwiązanie odpowiadające coraz większej liczbie przedsiębiorstw. Dlaczego inwestycja w energię słoneczną jest obecnie najbardziej opłacalna i jakie kwestie należy wziąć pod uwagę planując stworzenie elektrowni fotowoltaicznej na potrzeby swojej firmy?

Energia słoneczna dla firm - niezależność energetyczna Twojej firmy

Produkcja prądu z energii słonecznej to prosta droga dla wielu firm do uniezależnienia się od cen energii z sieci, które w najbliższych latach, według prognoz ekspertów rynku energetycznego, będą wyłącznie rosły. Związane jest to z podwyżkami cen tradycyjnych surowców, jak gaz czy węgiel, rosnącymi kosztami emisji CO2 do atmosfery oraz umowami międzynarodowymi, które zobowiązują do obniżenia emisji szkodliwych substancji powodujących wzrost temperatur i związany z tym kryzys klimatyczny. Warto też mieć świadomość, że w czasie przeciążenia sieci, co ma miejsce najczęściej latem, zakłady energetyczne mogą nakładać ograniczenia w poborze prądu, co z kolei prowadzi do strat związanych z jego niedoborem. W obecnej sytuacji, kiedy również coraz częściej dostrzegamy zagrożenia związane z tradycyjną gospodarką energetyczną, fotowoltaika jest jedynym długoletnim rozwiązaniem, które może przyczynić się do poprawy klimatu oraz pozwala na realne oszczędności na rachunkach za prąd.

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej dla firm

Opłacalność inwestycji w fotowoltaikę dla firm jest również większa m.in. dzięki korzystnym zmianom w zakresie uregulowań prawnych dla firm. Znowelizowana ustawa o OZE umożliwia im sprzedawanie nadwyżek wyprodukowanego prądu do sieci publicznych na zasadzie działania prosumenta lub też dokonywania sprzedaży na zasadach ogólnych. W tym pierwszym przypadku przedsiębiorstwo jest jednocześnie konsumentem oraz producentem prądu, którego część (70 procent lub 80 procent pozyskiwane z instalacji o mocy do 10kW) może odebrać w ciągu 12 miesięcy. Zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 roku firmy, które już posiadają własne instalacje fotowoltaiczne mogą starać się o przyznanie im statusu prosumenta, jeżeli wytwarzanie prądu nie jest ich główną działalnością.

Fotowoltaika dla firm a prawo i zasady sprzedaży

Nieco mniej korzystne rozwiązanie dla firm to sprzedawanie nadwyżek do sieci na zasadach ogólnych. Przedsiębiorstwo działa tym samym jak każda elektrownia, sprzedając prąd w cenie energii czynnej z poprzedniego kwartału. Inaczej jednak niż elektrownie, raczej nie zarabia na tej działalności, gdyż w cenę energii kupowanej przez zakład wchodzą: energia czynna, przesył energii, jakość przesyłu, akcyza, VAT oraz opłaty stałe. Powoduje to, że w sumie ilość nadwyżek, jakie może wykorzystać zakład to ok. 40 procent, co jest zdecydowanie mniej rentowne. Dużo korzystniejsze jest więc dla firm unikanie nadwyżek i takie dobranie mocy instalacji, które pozwoli na zużywanie prądu na bieżąco na własne potrzeby.

Mikroinstalacja czy mała instalacja fotowoltaiczna - Jaka wielkość dla firmy?

Mianem mikroinstalacji fotowoltaicznej określa się systemy o mocy do 10kW lub do 50kW, które jednak nie produkują wystarczającej ilości prądu dla większych przedsiębiorstw, fabryk czy zakładów produkcji. W ich przypadku zwiększone zapotrzebowanie energetyczne mogą spełniać jedynie tzw. małe instalacje fotowoltaiczne, których moc wynosi do 500kW. Nie wymagają one jednak uzyskania koncesji elektrowni i produkują ilość prądu pozwalającą na uniezależnienie się od poboru go od zewnętrznych dostawców. Koszty za przyłączenie ich do sieci są dzielone między przedsiębiorstwo a zakład energetyczny.

Podatek VAT w instalacjach dla firm

Od instalacji fotowoltaicznych, podobnie jak od innych towarów i usług, należy odprowadzać podatek VAT. Firmy prowadzące działalność gospodarczą objęte są stałą stawką podatku w wysokości 23 procent. Przepis ten obejmuje więc wszelkie firmy, zakłady usługowe, hotele, pensjonaty, gospodarstwa rolnicze oraz instytucje użyteczności publicznej.

Dofinansowanie dla firm

Koszty początkowe, jakie są konieczne do poniesienia w związku z inwestycją w instalacje fotowoltaiczne to kwestia wyceniana zawsze indywidualnie, stosownie do ilości zużycia prądu w firmach. Rozwiązaniem, jakie dostępne jest w ostatnich latach dla firm, przedsiębiorstw, osób fizycznych czy rolników może być pozyskanie dofinansowania na ten cel z programów rządowych oraz regionalnych. Można wśród nich znaleźć programy oferujące dofinansowanie w formie bezzwrotnej pożyczki, bezzwrotnej dotacji czy też pożyczek bankowych przyznawanych na wyjątkowo korzystnych warunkach, zazwyczaj z oprocentowaniem WIBOR 3M, nie mniej niż 2 procent w skali roku.

Przedsiębiorcy w całej Polsce mogą również ubiegać się o dofinansowanie z programów prowadzonych przez poszczególne województwa, ze środków krajowych lub RPO, czyli Regionalnych Programów Operacyjnych.

Jeżeli szukacie Państwo korzystnego rozwiązania pozwalającego obniżyć rachunki za prąd w Waszej firmie, przedsiębiorstwie lub zakładzie, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Działając od kilku lat na rynku odnawialnych źródeł energii oferujemy zarówno części do fotowoltaiki, w tym panele i osprzęt sieciowy, jak i profesjonalne konstrukcje pod panele, których jesteśmy producentem, pozwalające zamontować je na dachu lub bezpośrednio na gruncie. Służymy również doradztwem dla naszych klientów na etapie poszukiwania dodatkowych środków finansowych pozyskiwanych na zmianę dotychczasowych systemów produkcji prądu elektrycznego. Nasze dotychczasowe doświadczenie, indywidualne podejście do realizacji każdego zlecenia i profesjonalizm zostały m.in. docenione w 2019 roku w konkursie "Orły Instalatorstwa". Razem z naszymi klientami działamy na rzecz zielonej energii i zmiany środowiska naturalnego. Zapraszamy do kontaktu!


Skontaktuj się z nami