Produkcja energii za pomocą elektrowni słonecznej również obarczona jest państwowym systemem podatkowym. W tym przypadku opodatkowanie jest wyznaczane na podstawie dwóch stawek o wysokości 8% i 23% VAT. Nie każdy jednak kiedy VAT 8 procent a kiedy 23 procent za instalację fotowoltaiczną może być stosowany przy określonym systemie panelowym, dlatego w tym artykule postanowiliśmy zebrać wszystkie potrzebne informacje.

Mniejszy 8% podatek VAT na fotowoltaikę - dla kogo?

Ten model rozliczenia przysługuje inwestorom indywidualnym, którzy wykorzystują produkowaną energię głównie do zaopatrzenia własnego mieszkania. Przepisy obecnie dopuszczają stosowanie obniżonego VAT - u dla obiektów objętych programem mieszkaniowych. Zalicza się do nich domy użytkowe których powierzchnia całkowita nie przekracza 300 metrów kwadratowych oraz mieszkania do 150m2. Z tego typu formy rozliczenia mogą korzystać więc:

  • mieszkańcy prywatnych gospodarstw domowych - czyli użytkowników elektrowni domowej, z maksymalną powierzchnią mieszkania do 300 m2,
  • rolnicy wykorzystujący fotowoltaikę do zasilania budynku mieszkalnego którego powierzchnia również nie przekracza 300m2. Należy dodać, że obniżona stawka 8% VAT obejmuje wyłącznie wykorzystanie energii do potrzeb domowych, nie zasilania budynków gospodarczych czy maszyn rolniczych,
  • właściciele spółdzielni mieszkaniowych oraz gminy. W tym przypadku ze stawki można skorzystać gdy elektrownia montowana jest w obrębie budynków objętych specjalnym programem mieszkaniowym, ich powierzchnia nie przekracza 300 m2. Usługa musi również być zawarta w zakresie termomodernizacji takiego budynku,
  • osoby zamieszkujące bloki i wielopiętrowe budynki o maksymalnej powierzchni do 150 m2, które montują panele również na potrzeby domowego zaopatrzenia.

Miejsce montażu paneli fotowoltaicznych a wielkość podatku VAT

Przy montażu systemu paneli do użytku prywatnego w mieszkaniach o małej powierzchni, można wykorzystać powierzchnię dachu, garażu a także działki należącej do posesji lub innym obiekcie, na przykład balkonie. We wszystkich tych przypadkach, po spełnieniu innych warunków można stosować obniżoną stawkę VAT.

Sprawa ma się nieco inaczej jeśli chodzi o większe budynki, czyli te o powierzchni przekraczającej 300 m2. W przypadku, gdy instalacja powstanie na zadaszeniu, możliwe jest przyjęcie częściowego zastosowania 8 procentowej stawki VAT. Rozliczenie wygląda wtedy w ten sposób, że podstawę opodatkowania dzieli się proporcjonalnie do parametrów powierzchniowych wymaganych przy 8 i 23 procentowej stawce. Następnie z części ( do 300 m2 powierzchni) oblicza się mniejszą stawkę, dla pozostałej kwoty obowiązuje stawka 23% VAT.

Podatek VAT od fotowoltaiki a typ budynku

Społecznym programem mieszkaniowym uprawniającym do obniżonej stawki VAT objęte są wszystkie typy konstrukcyjne, które przeznaczone są do mieszkania. Wśród nich można wymienić:

  • prywatne, wolnostojące domki rodzinne nie przekraczające powierzchni 300m2
  • mieszkania szeregowe również nie przekraczające powierzchni 300 m2
  • domy wielorodzinne oraz zabudowy blokowe które mają powierzchnię do 300m2
  • lokale mieszkalne nie przekraczające 150m2

23% VAT dla kogo?

Większą, 23% stawką VAT za fotowoltaikę obarczone są instalacje wykorzystujące energię na potrzeby gospodarcze, czyli obsługę działalności, pracę przy gospodarstwie oraz prowadzenia zakładów przemysłowych i przetwórczych. Wszyscy przedsiębiorcy przygotowujący elektrownię na swoich  zakładach, budynkach użytku publicznego, budynkach usługowych a także rolnicy są więc zobowiązani do opłacania takiej stawki.

Poprzednie lata ukazały sporo niejasności w kwestiach podatkowych jeśli chodzi o elektrownie słoneczne spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych a także urzędów gminy. Zgodnie z najnowszymi przepisami, stawka VAT na fotowoltaikę w 2020 w wysokości 23%t wymagana jest od spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych posiadających panele na obiektach o powierzchni większej niż 300m2. Dla gmin z kolei ustalono stawkę w wysokości 8% pod warunkiem, że instalacja będzie montowana na jednorodzinnych budynkach o powierzchni łącznej do 300 m2. Domy te muszą być dodatkowo objęte społecznym programem mieszkaniowych i powinny posiadać kwalifikację do prac termomodernizacyjnych.

Jak widać przepisy dotyczące określonych stawek składek podatkowych są dość wygodne i jasne. Warto zapoznać się z nimi jeszcze przed planami budowy elektrowni, można bowiem łatwiej dobrać bardziej pasującą ofertę i płacić mniej za korzystanie z energii odnawialnej. No i nie trzeba będzie również marnować czasu korekty pomyłek w urzędach skarbowych podczas przygotowania rocznych rozliczeń podatkowych.