Obecnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii zyskuje na popularności. Coraz więcej osób chce stosować ekologiczne rozwiązania, które przynoszą korzyści dla środowiska, ale również pozwalają na oszczędzanie pieniędzy. Duża część społeczeństwa decyduje się na założenie paneli fotowoltaicznych z myślą o szybkim zwrocie inwestycji. Program Mój Prąd spowodował jeszcze większe zainteresowanie tematem fotowoltaiki. Do tej pory były dwie edycje tego programu i odniosły spory sukces. Przydzielona pula środków rozeszła się błyskawicznie, zaskakując przy tym samych rządzących. Czy w tym roku będzie kontynuacja programu Mój Prąd?

Wielu inwestorów zastanawiało się, czy będzie kolejna edycja umożliwiająca uzyskanie dofinansowania na fotowoltaikę. Dla wszystkich zainteresowanych mamy dobrą wiadomość. Na stronie NFOŚiGW pojawiła się aktualizacja w sprawie programu, mówiąca o jego powrocie na listę dofinansowań. Ulegnie jednak pewnej modyfikacji. Planowane jest poszerzenie dotychczasowego zakresu możliwości o takie elementy jak punkty ładowania do samochodów elektrycznych, magazyny zarówno ciepła jak i chłodu, a także zastosowanie inteligentnego systemu zarządzania energią w domu. Takie zastosowanie będzie sprzyjać nie tylko zwiększaniu produkcji energii elektrycznej płynącej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale również pozwoli na zakup oraz montaż elementów służących do autokonsumpcji uzyskanej energii elektrycznej. Program ten, podobnie jak w poprzednich edycjach, będzie dotyczył instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW. Z dotacji będą mogły skorzystać osoby fizyczne posiadające zawartą już umowę kompleksową, czyli dofinansowaniem zostaną objęte zrealizowane wcześniej przedsięwzięcia.

Od kiedy można składać wnioski?

Nie ma jeszcze dokładnie ustalonych szczegółów odnośnie terminu. Na ten moment planowana data rozpoczęcia przyjmowania wniosków to 1 lipca 2021 roku i ma trwać do 20 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków. Jednak dokładne informacje na temat trzeciej edycji programu Mój Prąd zostaną wkrótce udostępnione na stronie NFOŚiGW.

Jaka będzie maksymalna kwota dotacji?

Wciąż nie są znane odpowiedzi, jeżeli chodzi o wysokość i formę wsparcia. Nadal trwają rozmowy między Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydłużony termin wynika przede wszystkim z ogromnej ilości złożonych wniosków podczas drugiej tury programu. Cały czas prowadzona jest ich weryfikacja pod względem kompletności i poprawności danych. Proces ten będzie trwał jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy, jednak nie później niż do czerwca 2021 roku. Następnie wykonywane jest podsumowanie i ocena całego naboru niezbędne do zakończenia drugiej i przystąpienia do trzeciej edycji programu Mój Prąd. Dobra informacja dla inwestorów, którzy ponieśli koszty inwestycji po 31.01.2020 roku jest taka, że ich wydatki będą zakwalifikowane do programu Mój Prąd, a więc część poniesionych kosztów może zostać zwrócona.

Na dzień dzisiejszy jest wiele niewiadomych odnośnie trzeciej edycji programu Mój Prąd. Na pewno program będzie uruchomiony i wdrożony w życie, jednak czy planowany termin 1 lipca 2021 roku okaże się terminem ostatecznym i w tym dniu będzie możliwość składania wniosków o dofinansowanie? Te i inne szczegóły dotyczące między innymi planowanego budżetu zostaną wkrótce opublikowane na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/. Zainteresowani tym tematem jeszcze chwilę muszą uzbroić się w cierpliwość i śledzić najnowsze informacje.