Pozyskiwanie energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego jest coraz popularniejszym rozwiązaniem. Jest ono najczęściej wykorzystywane już podczas projektowania i planowania budowy domu. Normą stają się także inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne w przypadku funkcjonującego od lat gospodarstwa domowego. Energia słoneczna pozwoli na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii. 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – definicja

Mikroinstalacja fotowoltaiczna to instalacja, która oparta jest na pozyskiwaniu energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii (OZE). W tego typu rozwiązaniach wykorzystuje się między innymi promieniowanie słoneczne, które pozwala na produkcję energii elektrycznej. Mikroinstalacje fotowoltaiczne to niewielkie, przydomowe instalacje o zainstalowanej mocy nie większej niż 50kWp. Takie rozwiązanie to swego rodzaju przydomowa mini elektrownia słoneczna, która pozwala pokryć potrzeby na energię gospodarstwa domowego. Mikroinstalacja fotowoltaiczna umożliwia znaczące ograniczenie lub całkowitą eliminację pobierania energii od zewnętrznych dostawców, dlatego decyduje się na nią coraz większa grupa inwestorów indywidualnych.

Jak działają mikroinstalacje fotowoltaiczne?

Zasada działania mikroinstalacji fotowoltaicznych jest taka sama jak w przypadku zwykłych systemów fotowoltaicznych. System opiera się na padaniu światła słonecznego na płytki w panelach fotowoltaicznych. Powoduje to ruch elektronów w układzie, które wytwarzają energię świetlną. Zostaje ona przekonwertowana w kolektorze – z prądu stałego na prąd zmienny. Tak przetworzona energia elektryczna wykorzystywana jest do zasilania urządzeń w gospodarstwie domowym, a jej nadmiar zostaje przekierowany do sieci i może zostać zmagazynowany. 

O czym mówi ustawa OZE? Jak działa system upustów w niej zdefiniowany?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) definiuje to pojęcie, a także określa wszystkie najważniejsze zasady oraz warunki, jakie trzeba spełnić podczas wywarzania energii z odnawialnych źródeł. Ustawa OZE określa także zachowanie w sytuacji, gdy występuje nadwyżka wyprodukowanej energii. Przepisy pozwalają na magazynowanie tej energii w sieci energetycznej przez okres 365 dni, czyli od każdego okresu rozliczeniowego przez rok możemy odebrać wytworzoną nadwyżkę. Osoba posiadająca mikroinstalacje może wykorzystać dostępną energię lub wprowadzić ją do sieci, gdzie jest magazynowana. Otrzymuje wtedy opust, który w przypadku mikroinstalacji do 10 kW wynosi 0,8 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii. Z kolei przy mikroinstalcji powyżej 10 kW wartości opustu wynosi 0,7 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii. 

Ustawa OZE – udogodnienia dla właścicieli mikroinstalacji

Ustawa o odnawialnych źródłach energii przewiduje wiele udogodnień dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych. Stanowi to kolejny powód, dlaczego warto zdecydować się na taki rodzaj zasilania gospodarstwa domowego w energię elektryczną. Ustawa OZE przewiduję korzyści, takie jak:

  • brak wymogu pozwolenia na budowę mikroinstalcji fotowoltaicznej 
  • brak wymogu posiadania koncepcji na produkcję energii elektrycznej
  • brak opłat za przyłączenie do sieci czy kosztów montażu licznika dwukierunkowego
  • nowelizacja ustawy OZE z 2019 roku pozwala także na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów budowy mikroinstalacji. Dzięki temu zdecydowanie się na fotowoltaikę  jest jeszcze bardziej korzystną inwestycją, która przynosi szybki zwrot kosztów
  • ujednolicony podatek na fotowoltanikę w wysokości 8 procent dla instalacji w gospodarstwach Z ulgi tej może skorzystać każdy właściciel obiektu, w którym przynajmniej połowa powierzchni wykorzystywana jest do celów mieszkaniowych. 

Ile prądu może wytworzyć domowa instalacja?

W przypadku zdecydowania się na mikroinstalację fotowoltaiczną najlepiej zainstalować system, tak aby zwrócony był na południe. Pozwoli to uzyskać największą ilość energii w skali roku. W przypadku orientacji południowo-wschodniej czy południowo zachodniej uzyski będą nieco niższe. Jednak nie należy montować instalacji zwróconej na północ – takie rozwiązanie byłoby najmniej opłacalne. Średnio z każdego 1 kWp można uzyskać około 900 – 1000 kWh energii rocznie. 

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej - koszt inwestycji

Cena zainstalowania mikroistalacji nie jest stała i zależy od różnorodnych czynników. W zależności od wybranych paneli, osprzętu elektroenergetycznego czy też rodzaju konstrukcji wsporczej cena ulega zmianie. Może na nią wpływać także poziom realizacji inwestycji, czyli wybór danej ekipy montażowej. Jedną z istotniejszych kwestii, która wpływa na cenę jest zużycie energii w gospodarstwie domowym. Warunkuje ono wielkość montowanej instalacji, więc bezpośrednio przekłada się na koszty jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że zużyciu około 3,5 MWh rocznie koszty instalacji wynoszą około 20 tysięcy zł. Przy czym takie zużycie osiąga zwykle rodzina z dwójką dzieci. Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się średnio po 6-8 latach od zainstalowania.