Odpowiedni dobór instalacji fotowoltaicznej pozwala obecnie w znacznym stopniu zaoszczędzić na rachunkach za prąd, zarówno w gospodarstwach prywatnych, jak i w firmach. Wielkość instalacji umożliwiającej optymalny pobór energii słonecznej przekształcanej na prąd elektryczny, z którego po spłaceniu kosztów początkowych korzystamy całkowicie za darmo warto skonsultować w firmami działającymi profesjonalnie od wielu lat na rynku energii odnawialnych, które audyt oceniający warunki montażu fotowoltaiki przeprowadzają całkowicie za darmo.

 

Jak prawidłowo dobrać moc fotowoltaiki do zapotrzebowania energetycznego domu?

Planując zainstalowanie fotowoltaiki w swoim domu, musimy przede wszystkim realnie ocenić dotychczasowe zapotrzebowanie energetyczne lub oszacować je, w przypadku nowo powstających budynków. Moc instalacji fotowoltaicznej, tzw. prosumenckiej, która zasila przede wszystkim gospodarstwa domowe, powinna być tak dobrana, aby w ciągu roku nie produkowała ona więcej energii niż wynosi jej roczne zużycie pozwalające na normalne funkcjonowania całego obiektu oraz wszystkich znajdujących się w nim urządzeń.

 

Niewłaściwe oszacowanie niezbędnej mocy instalacji fotowoltaicznej spowoduje jej przewymiarowanie, czyli konieczność oddawania nadwyżek wyprodukowanego prądu do sieci publicznej. Co prawda prosumenci, którzy zdecydują się na taki krok, mogą wykorzystać część wyprodukowanego nadmiaru prądu na własne potrzeby, ale mają na to tylko 365 dni. Po tym czasie, jeżeli nie skorzystają z możliwości zużycia nadprodukcji, wyprodukowany przez nich prąd przejdzie na własność zakładu energetycznego. Polskie prawo nie przewiduje obecnie, niestety, możliwości sprzedawania nadwyżek produkcji prądu we własnej elektrowni fotowoltaicznej do sieci publicznej i zarabiania na tym. Warto też mieć świadomość, że nawet odbierając nadwyżki prądu zimą czy nocą, możemy korzystać jedynie z części wyprodukowanej energii. W zależności od mocy posiadanej instalacji fotowoltaicznej możliwe jest odebranie:

  • 80 procent wyprodukowanej nadwyżki - dla instalacji o mocy do 10 kW;
  • 70 procent wyprodukowanej nadwyżki - dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW.

 

Jak oszacować zapotrzebowanie energetyczne domu jednorodzinnego?

W przypadku budynków już stojących, których mieszkańcy chcą podłączyć się do instalacji fotowoltaicznej, najprostszym sposobem oszacowania zapotrzebowania energetycznego domu jest sprawdzenie rachunków za prąd za ostatni rok. Na wielu stronach internetowych znajdziemy także obecnie kalkulatory pozwalające na wyliczenie na podstawie dotychczasowego zużycia, jaka moc instalacji fotowoltaicznej będzie optymalna dla naszego domu, po jakim czasie zwrócą się koszty jej zakupu i montażu, a także na jakie oszczędności w skali rocznej, po spłaceniu kosztów fotowoltaiki, możemy liczyć. Średnie roczne zużycie prądu elektrycznego przez domy jednorodzinne w Polsce kształtuje się na poziomie:

  • 3500 kWh - w przypadku domów jednorodzinnych zamieszkiwanych przez 2 osoby, które nie są ogrzewane elektrycznie, nie ma w nich kuchenki elektrycznej ani przepływowego ogrzewacza wody;
  • 3900 kWh - w przypadku domów jednorodzinnych zamieszkiwanych przez 2 osoby, w których nie ma ogrzewania elektrycznego ani przepływowego ogrzewacza wody, ale działa kuchenka elektryczna;
  • 4000 kWh - w przypadku domu jednorodzinnego zamieszkiwanego przez 4 osoby, w którym nie ma ani ogrzewania, ani kuchenki elektrycznej, ani też przepływowego ogrzewacza wody;
  • 4500 kWh - w przypadku domów jednorodzinnych zamieszkanych przez 4 osoby, w których działa kuchenka elektryczna, ale nie ma ogrzewania elektrycznego ani przepływowego ogrzewacza wody.

 

O ile zmniejsza się moc wyjściowa paneli fotowoltaicznych w kolejnych latach?

Eksploatacja paneli fotowoltaicznych powoduje z czasem spadek ich maksymalnej mocy wyjściowej, co jest całkowicie naturalnym procesem. Do największych spadków mocy dochodzi w pierwszym roku użytkowania instalacji fotowoltaicznej, kiedy sięgają one nawet 3 procent. Niższy spadek odnotowuje się w kolejnych latach, kiedy sięga on 0,5 do 0,7 procent. Obecne gwarancje udzielane przez renomowanych producentów paneli na sprzedawane przez nich instalacje wynosi jednak ok. 25-30 lat. Oznacza to, że po 25 latach panele mogą pracować z mocą nominalną wynoszącą ok. 87,5 procent.

 

Ile energii elektrycznej wyprodukuje instalacja fotowoltaiczna?

Szacunkowo przyjmuje się obecnie, że w warunkach klimatycznych panujących w Polsce, instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kWp jest w stanie wyprodukować ok. 1000 kWh energii elektrycznej w ciągu roku. W przypadku czteroosobowej rodziny zamieszkującej dom jednorodzinny wystarczy więc zdecydować się na dobór paneli o mocy ok. 4 kWp, aby całkowicie pokryć jej roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną. W związku z utratą mocy nominalnej w kolejnych latach użytkowania fotowoltaiki, należy na potrzeby 4-osobowej rodziny zamieszkującej w domu jednorodzinnym zainstalować panele o mocy 1,25 kWp.

 

Jakie czynniki wpływają jeszcze na wielkość instalacji fotowoltaicznej?

Aby prawidłowo oszacować wielkość instalacji fotowoltaicznej, należy wziąć również pod uwagę następujące warunki:

  • przestrzeń montażowa, czyli wielkość powierzchni dachu, gruntu, ale też wszelkiego rodzaju elementów zacieniających znajdujących się w pobliżu miejsca, w którym chcemy zamontować ogniwa fotowoltaiczne;
  • azymut południowej połaci dachu oraz jego nachylenie względem gruntu;
  • materiał pokrycia dachowego, który ma wpływ na dobór odpowiedniej konstrukcji wspierającej dla paneli fotowoltaicznych;
  • stan pokrycia dachowego istotny zwłaszcza w przypadku starych domów, na których chcemy zamontować panele.

Analizy wspomnianych czynników może dokonać także firma, której chcemy powierzyć montaż instalacji fotowoltaicznych, proponując rozwiązania optymalne dla każdego indywidualnego klienta, które pozwolą mu korzystać w pełni z możliwości, jakie oferują odnawialne źródła energii.

 

Po jakim czasie można liczyć na oszczędności z instalacji fotowoltaicznych?

Obecnie okres, w trakcie którego instalacja fotowoltaiczna spłaca początkowy koszt zakupu części do niej i montażu, znacznie się skrócił. Spowodował to przede wszystkim rozwój technologiczny, dzięki któremu części do fotowoltaiki znacznie staniały, a także zniesienie cła na elementy produkowane w Chinach. Klienci prywatni, jak i firmy mogą także obecnie starać się o dofinansowanie przynajmniej części kosztów dzięki funkcjonującym programom oferującym środki na kupno oraz wymianę systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu obecnie szacowany okres zwrotu kosztów to ok. 6-10 lat. Po tym czasie możemy liczyć nawet na 100-procentowe obniżenie rachunków za prąd elektryczny w skali roku.

 

W związku z rosnącymi w ostatnich latach cenami prądu oraz prognozami przewidującymi dalszy ich wzrost, panele fotowoltaiczne o odpowiednio dobranej mocy są obecnie najlepszym, a w dodatku bezpiecznym dla środowiska naturalnego sposobem na zoptymalizowanie budżetu przeznaczonego na funkcjonowanie domu jednorodzinnego lub firm.