Instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem w Polsce, gdzie można je znaleźć na domach jednorodzinnych, ale również firmach czy nawet na osiedlach. Jednocześnie wiele osób nadal powtarza sporo mitów dotyczących funkcjonowania fotowoltaiki. Obalamy najpopularniejsze fakty i mity i zastępujemy zweryfikowanymi faktami. Oto cała prawda o fotowoltaice.

 

Mit nr 1 - Polska jest zbyt mało nasłonecznionym krajem na fotowoltaikę

Wielu inwestorów obawia się, że instalacja fotowoltaiczna nie będzie działać w Polsce, ze względu na dużą liczbę dni pochmurnych w ciągu roku i zbyt niskie nasłonecznienie. Nie jest to prawda – średnie roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi 1000 W/m2, zgodnie z badaniami Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, co w zupełności zapewnia wydajną produkcję energii elektrycznej ze słońca. Najistotniejszą kwestią jest umiejscowienie paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem w kierunku południowym z nachyleniem ok. 25-40 stopni w przypadku instalacji montowanych na południu Polski oraz nieco większym w częściach na północy kraju. Zapewniają to odpowiednie konstrukcje wsporcze pozwalające manipulować wydajnością paneli słonecznych, produkowane m.in. przez firmę El-Sun.

 

Mit nr 2 - Instalacja fotowoltaiczna nie pracuje w zimie oraz w pochmurne dni

Nasłonecznienie zimą jest faktycznie mniejsze niż latem, co jednak nie oznacza, że fotowoltaika przestaje zupełnie produkować energię elektryczną. Zjawisko fotowoltaiczne ma miejsce nawet przy promieniowaniu rozproszonym w pochmurne dni. Co prawda produkcja spada o ok. 5-10 procent mocy maksymalnej, ale zimą można wykorzystać nadwyżki wyprodukowane w lecie i zmagazynowane w sieci, w wysokości 70-80 procent bez dodatkowych opłat. Innym rozwiązaniem jest tzw. instalacja off-grid, stosowana przy mniejszych przedsięwzięciach tego typu. Polega ona na wpięciu do systemu fotowoltaicznego akumulatora, gwarantującego właścicielowi fotowoltaiki całkowite uniezależnienie od dostawcy energii.

 

Mit nr 3 - Fotowoltaika jest nieopłacalna

Inwestycję w fotowoltaikę należy potraktować jako długoterminową oraz wpływającą znacząco na dobrostan środowiska naturalnego. Wytwarzana na własne potrzeby energia elektryczna praktycznie od początku działania instalacji znacząco obniża nasze rachunki, a co najważniejsze: nie powoduje emisji do atmosfery szkodliwych substancji będących wynikiem spalania paliw przy tradycyjnej produkcji energii elektrycznej. Ponadto ceny części do instalacji fotowoltaicznej znacząco obniżyły się ostatnio, co oznacza, że inwestycja może zwrócić się w czasie od 7 do kilkunastu lat.

 

Mit nr 4 - Fotowoltaika staje się z czasem mało wydajna

Owszem, efektywność paneli fotowoltaicznych ulega z czasem obniżeniu, jednak są to wielkości rzędu dziesiątych procenta na rok. Największy spadek wydajności fotowoltaiki notowany jest w pierwszym roku użytkowania, jednak efektywność ich nie spada zazwyczaj poniżej 83 procent w ciągu 25 lat. Współcześnie instalacje mogą być wyposażone w oprogramowanie do monitoringu wydajności, co pozwala na szybką reakcję w razie ewentualnych, drastycznych spadków produkcji prądu.

 

Mit nr 5 - Fotowoltaikę można montować tylko na dachu nachylonym w stronę słońca

To kolejne błędne przekonanie dotyczące instalacji fotowoltaicznych. Owszem, dachowe instalacje fotowoltaiczne montowane na dachach nachylonych w odpowiednim kierunku względem słońca są wydajne i zabezpieczone dzięki temu, że znajdują się w trudno dostępnym miejscu, ale nie oznacza to, że właściciele domów z dachami płaskimi lub skierowanymi w nieodpowiednią stronę, muszą zrezygnować z fotowoltaiki. Optymalne ustawienie modułów można zagwarantować sobie dzięki substancjom wsporczym, a cała instalacja może być zamontowana także na elewacji domu czy nawet na wolnym, niezacienionym terenie.

 

Mit nr 6 - Panele fotowoltaiczne szpecą nieruchomość

W latach 70., kiedy panele fotowoltaiczne dopiero pojawiały się na rynku, faktycznie odznaczały się niską estetyką. Współcześnie produkowane panele są jednak niskoprofilowe, eleganckie i doskonale komponują się z powierzchniami dachów, stając się coraz częściej spotykanym elementem wyposażenia. Osoby, które szczególnie dbają o estetykę dachu, mogą zdecydować się na rozwiązanie takie jak dachówki fotowoltaiczne, dzięki którym system PV zostaje zintegrowany z pokryciem dachowym i jest praktycznie niewidoczny.

 

Mit nr 7 - Montaż paneli na dachu powoduje jego uszkodzenia

Obawę wobec możliwych uszkodzeń poszycia dachowego rozwieją specjaliści zajmujący się od lat montażem modułów PV, jak chociażby firma El-Sun, oferująca całkowitą realizację inwestycji w panele fotowoltaiczne. Doświadczenie pozwala im na dobranie odpowiednich mocowań dostosowanych do konkretnego rodzaju dachu pokrytego dachówką ceramiczną, blachą czy papą, co powoduje trwałe zamocowanie instalacji, a jednocześnie w żadnym wypadku nie powoduje uszkodzeń poszycia.

 

Mit nr 8 - Fotowoltaika jest awaryjna

Moduły fotowoltaiczne na ogół się nie psują. Możliwe jest co najwyżej ich uszkodzenie, np. w wyniku gradobicia. Rekomendowane jest więc ubezpieczenie instalacji, pokrywające szkody powstające w takich przypadkach. Jedynym elementem, który faktycznie może się zepsuć w instalacji fotowoltaicznej, jest falownik. Należy więc dobrać go odpowiednio do wymagań instalacji, obniżając ryzyko takiej awarii. Większość współczesnych falowników proponowanych przez producentów posiada narzędzia do autodiagnostyki i w momencie rozpoczynania pracy za każdym razem bada warunki pracy po stronie prądu stałego, jak i zmiennego. Warto również pamiętać, że producenci udzielają wieloletnich, sięgających nawet 15 lat gwarancji na oferowane urządzenia, co pozwala je naprawić w ich ramach.

 

Mit nr 9 - Instalacja fotowoltaiczna jest trudna w utrzymaniu

W związku z brakiem ruchomych części instalacji fotowoltaicznej, nie wymaga ona praktycznie regularnej konserwacji. Co prawda zaleca się spłukiwanie paneli wodą raz w roku, ale wielu właścicieli zdaje się w tym na deszcz, który spłukuje wszelkiego typu zabrudzenia. Zazwyczaj zanieczyszczenia nie redukują wydajności instalacji o więcej niż 5 procent.

 

Mit nr 10 - Fotowoltaika ma negatywny wpływ na ludzkie zdrowie

Wręcz przeciwnie: działanie instalacji fotowoltaicznych nie ma żadnego wpływu na nasz organizm, nie wydziela promieniowania ani nie generuje hałasu czy wysokich dźwięków, natomiast dużo większe zagrożenie powoduje dla nas wytwarzanie prądu metodami tradycyjnymi. Produkcja prądu z węgla brunatnego, kamiennego czy drewna prowadzi do zanieczyszczenia atmosfery substancjami powstającymi w trakcie ich spalania i może powodować znaczne problemy z górnymi drogami oddechowymi.

Nieprawdziwy jest także zarzut związany z powstawaniem zanieczyszczeń w trakcie produkcji paneli fotowoltaicznych. W rzeczywistości wszelkie zanieczyszczenia powstające w tym czasie są minimalne i w większości można je poddać procesowi recyklingu. Powoduje to, że wybór paneli fotowoltaicznych jest wręcz oczywisty, jeżeli zależy nam na ochronie środowiska naturalnego.

 

Mit nr 11 - Zamontowanie fotowoltaiki wymaga wielu zezwoleń

Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby domu jednorodzinnego nie wymaga żadnych specjalnych zezwoleń. Według prawa budowlanego, instalacja o mocy do 0kW nie wymaga żadnych specjalnych upoważnień, a przeciętna moc instalacji wystarczająca na potrzeby domu jednorodzinnego to zaledwie 7 kW. Wymagane jest jedynie zgłoszenie inwestycji do odpowiedniego zakładu energetycznego po jej zamontowaniu, co wymaga wniesienia wniosku oraz karty materiałowej paneli fotowoltaicznych wraz z pełną specyfikacją falownika.

 

Mit nr 12 - Fotowoltaika na dachu może przyciągać pioruny

Kolejny w pełni fałszywy mit dotyczący przyciągania przez instalację fotowoltaiczną piorunów. W rzeczywistości w konstrukcji fotowoltaiczne nie ma żadnych elementów, które mogłyby zwiększać ryzyko uderzenia piorunu w czasie burzy.

 

Mit nr 13 - Instalacja fotowoltaiczna zwiększa zagrożenie pożaru

Mit dotyczący podwyższonego ryzyka powstania pożaru wywołanego zwarciem w instalacji PV jest także fałszywy. Zgodnie z danymi zebranymi na terenie Niemiec, gdzie fotowoltaika jest znacznie bardziej popularna niż w Polsce, w 2015 roku na 1,3 miliona instalacji fotowoltaicznych, zaledwie 430 z nich uległo pożarowi, co jest dowodem na to, że odpowiednio zaprojektowana oraz zamontowana fotowoltaika nie stanowi zagrożenia pożarowego. W ciągu ostatnich 5 lat technologia fotowoltaiczna dynamicznie się rozwinęła, zapewniając dużo wyższą wydajność, trwałość i bzpieczeństwo instalacji PV.

 

Mit nr 14 - Wyprodukowany prąd trafia najpierw do sieci energetycznej, z które można go odebrać

Prosumenci energii odnawialnej wykorzystują tzw. net-metering – obliczanie energii elektrycznej netto. Do sieci energetycznej trafia jedynie prąd wyprodukowany przez panele fotowoltaiczne i niezużywany przez nas na bieżąco. Zamontowany licznik dwukierunkowy oblicza, ile niezużytej energii wprowadzone zostało do sieci, a następnie pozwala odebrać część z niej z sieci z powrotem – w systemie tzw. opustów. W zależności od mocy naszej instalacji fotowoltaicznej, możemy odebrać z sieci od 70 do 80 procent. Obecnie system net-meteringu jest najbardziej opłacalnym sposobem magazynowania energii – sieć przesyłowa stanowi dla prosumenta rodzaj akumulatora, który można naładować w momencie najwyższej produkcji energii elektrycznych, czyli w ciągu dnia, przy dużym nasłonecznieniu. Energię można pobrać z niego z kolei, kiedy panele nie produkują prądu, a zapotrzebowanie na niego jest największe: wieczorem i w nocy.

 

Mit nr 15 - Sprzedaż wyprodukowanych nadwyżek prądu do sieci wymaga prowadzenia działalności gospodarczej

Ani sama produkcja prądu w domowej instalacji fotowoltaicznej, ani nawet odsprzedaż niewykorzystanych nadwyżek nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej ani też żadnej koncesji. Jedynym warunkiem, jaki należy spełnić, jest odpowiednia moc przyłączonej instalacji, nie większa niż określona w umowie z dostawcą energii. Aby rozpocząć odsprzedaż nadwyżek prądu obecnie wystarczy proste zgłoszenie przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej.

 

Mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy większość nieprawdziwych stwierdzeń dotyczących fotowoltaiki. Zapraszamy do kontaktu wszystkich inwestorów, którzy szukają rzetelnej firmy zajmujących się realizacją inwestycji fotowoltaicznych od A do Z.